Zapytanie ofertowe 1/2019

W związku z realizacją przez REG FORM Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny - zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Comments are closed.

Translate