Zakończone przetargi

Zapytanie ofertowe 1/2019

Informacja o wyniku postępowania ofertowego   W związku z realizacją przez REG FORM Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs…
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 4.0

Informacja o wyniku postępowania nr 4.0   W związku z realizacją przez REG FROM Sp. z o. o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE…
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 3.0

W związku z realizacją przez REG FROM Sp. z o. o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny - REG FORM Spółka…
Więcej

Zapytanie ofertowe nr 10

Informacja o wyniku postępowania nr 10/REGFORM/BGK/2017   W związku z postępowaniem ofertowym nr 10/REGFORM/BGK/2017 realizowanym przez REG FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 10/REGFORM/BGK/2017 wybrana została oferta złożona przez firmę CNS Technik S.C. Leszek Kuraś, Dariusz Gawryś, ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec.   Zapytanie ofertowe nr…
Więcej

Translate