Zapytanie ofertowe nr 3.0

W związku z realizacją przez REG FROM Sp. z o. o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny - REG FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na: Montaż systemu fotowoltaicznego.

Unieważnienie postępowania nr 3.0

Zapytanie ofertowe nr 3.0

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Comments are closed.

Translate