5 powodów, dla których używamy elektrod grafitowych na przykładzie najnowocześniejszej elektrodrążarki ONA QX7

Od dawna trwa debata na temat tego czy grafit czy miedź jest lepszym materiałem na elektrody EDM . Jednym z głównych powodów, dla których ludzie od dawna stosowali miedź w obróbce elektroerozyjnej (EDM), jest to, że jest ona czystsza w środowisku pracy, ale czy na tym kończą się zalety materiału? Ponieważ ponad 70% światowego rynku decyduje się na użycie materiałów elektrod grafitowych zamiast miedzi (łącznie aż 95% w Stanach Zjednoczonych), pytanie brzmi: dlaczego wybrać grafit zamiast miedzi w swoich zastosowaniach EDM? W tym miejscu przyjrzymy się bliżej różnicom między tymi dwoma materiałami i przedstawimy 5 powodów, dla których grafit będzie prawdopodobnie najbardziej odpowiedni dla potrzeb aplikacji EDM.

Koszt elektrody

Pod względem kosztów materiałów powszechnie przyjmuje się, że miedź jest tańsza niż grafit. Często wynika to z porównania ceny materiału miedzianego z dostępnymi droższymi gatunkami grafitu. Ze względu na szeroką gamę dostępnych materiałów grafitowych udowodniono, że niektóre gatunki EDM są bardziej ekonomiczne niż miedź. Ponadto, większość porównań nie uwzględnia kosztu obróbki elektrody. Znaczące oszczędności kosztów można uzyskać wybierając grafit zamiast miedzi, generowane przez skrócony czas obróbki i szybkość cięcia, krótszy czas produkcji elektrod, szybszy czas obróbki elektroerozyjnej i lepszą wydajność z obrabiarek elektroerozyjnych. Na przykład, ze względu na miękkie „ciągliwe” właściwości miedzi, parametry obróbki muszą zostać zmienione, aby pomyślnie obrabiać ten materiał. Powoduje to dłuższe czasy obróbki i wyższe koszty. Dla porównania, grafit może być obrabiany znacznie łatwiej i szybciej, a nawet przy droższych materiałach grafitowych, koszty obróbki często równoważą wszelkie oszczędności, które są osiągane przy wyborze miedzi.

Różnorodność materiałów do wykonania elektrod

Grafit jest wytwarzany z szerokim zakresem właściwości materiału, aby umożliwić dopasowanie właściwości materiału elektrody do aplikacji EDM. Mniej krytyczne zastosowania z funkcjami elektrody zawierającymi duży promień, otwartą tolerancję lub minimalne wymagania EDM wykorzystałyby elektrodę o dużych cząstkach, niższą wytrzymałość i ekonomiczną cenę. Jednak bardzo szczegółowa elektroda EDM o krytycznych cechach, jak głębokie żebra detalu, ekstremalna tolerancja i rygorystyczne wymagania EDM wymagałaby zastosowania elektrody grafitowej klasy premium, która spełniłaby potrzeby tego zastosowania. Z drugiej strony, rodzaje miedzi dostępne na rynku są nieliczne i minimalizują zdolność dopasowania właściwości materiału do aplikacji EDM, ograniczając w ten sposób optymalną wydajność.

Szczegóły elektrod

Miedź nie ma zdolności radzenia sobie z gęstością prądu tak skutecznie, jak grafit, który działa wyjątkowo dobrze przy wysokiej gęstości prądu, nawet przy skomplikowanej geometrii, co pozwala zaprojektować różne skomplikowane detale na tej samej elektrodzie. Zdecydowaną różnicą jest też ciężar właściwy miedzi. Grafit jest lżejszy o około 80 % od miedzi, co pozwala na obróbkę dużych gabarytów jedną elektrodą.W rezultacie liczba elektrod wymaganych do wykonania pracy jest znacznie zmniejszona.

Dzięki dużej liczbie gatunków grafitu, które oferują wiodący dostawcy, starannie dobieramy odpowiedni materiał do określonego zadania. Grafit można wybrać w zależności od wymaganego wykończenia powierzchni, żywotności elektrody, prędkości erozji lub warunków pracy. Jednak podczas pracy z miedzią istnieje tylko jedna jej forma i precyzyjne wybranie optymalnej specyfikacji materiału nie jest możliwe.

Wydajność

Operatorzy EDM wiedzą, że nadmierne zużycie powoduje użycie dodatkowych elektrod lub częste ich naprawy. Grafit jest w stanie osiągnąć zużycie elektrody mniejsze niż 1% w stosunku do głębokości cięcia, pracując przy bardziej agresywnych parametrach maszyny. Wykorzystując możliwości maszyny ONA QX7 i jej 200 amper-owego generatora, obróbka jest znacznie szybsza, efektywniejsza przy utrzymaniu stałego zużycia elektrody. Praca z elektrodą miedzianą, przy takich parametrach, byłaby w tym przypadku nieopłacalna.  Oznacza to, w przeciwieństwie do miedzi, że wysokie natężenie prądu i dłuższe czasy działania chronią elektrodę grafitową. 

Wykończenie powierzchni za pomocą elektroerozji

Elektrody miedziane zapewniają bardzo dokładne wykończenie powierzchni. Dzięki zaawansowaniu dzisiejszej technologii maszyn EDM, jak w przypadku naszej elektrodrążarki różnica w wykończeniu powierzchni między grafitem a miedzią znacznie się zmniejszyła. Na przykład, drobnoziarniste elektrody grafitowe są w stanie zapewnić wykończenie powierzchni podobne do miedzi, jednocześnie oferując znacznie większe prędkości obróbki i znacznie zmniejszone zużycie elektrod.

Elektrodrążeniem zajmujemy się już przeszło 20 lat. Szkolenia, nowinki techniczne w zakresie wykorzystania potencjału  maszyn jak i samej technologii oraz całe know-how związane z obróbką elektroerozyjną to jedna z naszych pasji. Na przestrzeni tego czasu zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie pozwalające sprostać najtrudniejszym nawet zadaniom. Zapraszamy do współpracy.

Elektrodrążenie dużymi elektrodami

Elektroda grafitowa

Elektroda grafitowa

Duża elektroda grafitowa

ONA QX7 duże elektrody

EDM duże gabaryty

Comments are closed.

Translate