Monthly Archives: kwiecień 2018

Zapytanie ofertowe nr 4.0

Informacja o wyniku postępowania nr 4.0   W związku z realizacją przez REG FROM Sp. z o. o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE…
Więcej

Translate