Monthly Archives: kwiecień 2019

Zapytanie ofertowe 1/2019

Informacja o wyniku postępowania ofertowego   W związku z realizacją przez REG FORM Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. "Instalacja fotowoltaiczna dla firmy REG FORM Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs…
Więcej

Translate