Monthly Archives: sierpień 2017

Zapytanie ofertowe nr 2.1

W związku z realizacją przez REG FORM Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie REG FORM Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny – zwracamy się z prośbą o…
Więcej

Translate