Zapytanie ofertowe nr 2.1

W związku z realizacją przez REG FORM Sp. z o.o. Sp. k. projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie REG FORM Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty.

Zapytanie ofertowe nr 2.1

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy [PDF]

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy [DOCX]

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o doprecyzowaniu

 

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego upublicznionego w dniu 21.08.2017 r. z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej).

Unieważnienie postępowania [PDF]

Comments are closed.

Translate